Přejít na obsah


Porovnání palubních hodin AVRM a 127ČS - část druhá

Příspěvek od Petr_P, in Porovnání hodin AVRM a 127CS 09 červen 2010 · 1 222 views

Porovnání palubních hodin AVRM a 127ČS - část druhá

Vložený obrázek


3.5 Noční svit
Hodiny jsem podrobil také noční zkoušce jejich neradioaktivního luminiscenčního pigmentu, který je asi na bázi sulfidu zinku (ZnS) nebo jiného ekvivalentu. Index „B“ (je azbukou a v latince to znamená „V“) na ciferníku hodin 127ČS označuje v ruské terminologii, že ručičky a indexy jsou pokryty luminiscenční barvou s „dočasnou dobou dosvitu“.

P.S. Více této ruské terminologii se lze dočíst v mém blogovém článku o sovětských leteckých palubních hodinách AČS-1.

Výsledky podle mého názoru plně odpovídají stáří hodin, tehdejším technologiím a zejména svému účelu. Byly instalovány do letadel nebo vozidel, kde se předpokládal jejich osvit excitačním světlem (asi ultrafialovým, ale pochopitelně hodnoty jdou odečíst i když se použije viditelné světlo bez schopnosti vybudit fotoluminiscenci na pigmentu). Zkrátka a dobře oboje hodiny sami svítí, jen pokud jsou nabuzeny excitačním světlem a okamžitě začínají velmi rychle ztrácet jas. Zhruba za 20 minut už nejde dobře odečítat ani ze vzdálenosti 30 cm a za cca 30 minut je téměř úplně po všem.

Pořídil jsem pár nočních fotografií. Pro referenci jsou opět přiloženy hodinky Marathon Navigator s konstantním zdrojem osvitu – tritiovými GTLS, rok výroby 2005. Hodiny typu 127ČS jsou vlevo, Marathon Navigátor uprostřed a AVRM vpravo. Nabuzení pigmentu obou palubních hodin bylo provedeno klasickou bílou zářivkou (36W, Cool White) ze vzdálenosti 10 cm pod po dobu 10 minut:

Vložený obrázek
Obrázek 8 – Luminiscence po 2 minutách od ukončení nabuzení

Vložený obrázek
Obrázek 9 – Luminiscence po 10 minutách od ukončení nabuzení

Vložený obrázek
Obrázek 10 – Luminiscence po 20 minutách od ukončení nabuzení

Experiment jsem opakoval i pro dvounásobnou dobu expozice budícího světla (20 minut). Výsledky ale byly při subjektivním posouzením lidským okem shodné – za 20 minut ve tmě už nešlo odečítat.

3.6 Natahování hodinek
Pro plný nátah péra strojku jsou potřeba přesně tři plné otočky (360°) natahovací objímky proti směru hodinových ručiček. Je to činnost zhruba na 1 minutu včetně seřízení času povytažením objímky a jejím otáčením na potřebnou stranu

Hodiny 127ČS, původ a rok výroby neznámý, potřebují na plné natažení 42 půlotáček (180°) klíčem proti směru hodinových ručiček. Tedy 21 celých otáček o 360°. Uvedená operace nezabere zhruba 2 minuty včetně seřízení času pomocí povytaženého klíče

3.7 Doba chodu
Doba chodu hodin AVRM při plném natažení pérovníku opakovaně přesáhla o několik hodin hranici 6 dnů (144 hodin), což je ve schodě s údaji v specifikaci.

Doba chodu hodin 127ČS při plném natažení pérovníku přesáhla 12 dní (288 hodin) a k zástavě došlo během 13. dne. Tato hodnota přesahuje výrazně hodnotu 9 dní uvedenou v „specifikaci“. Pokus jsem neopakoval, zabere téměř 14 dní, ale už když jsem natažené hodiny od Secta přebíral, tak jsem musel čekat 11 dní, než se poprvé zastaví. Takže náhoda to není a je klidně možné, že „specifikace“ se neshoduje se zkoušeným provedením hodin.

3.8 Přesnost chodu
Provedl jsem také jednoduché měření přesnosti ve 24 hodinových intervalech od plného natažení pérovníku a seřízení na referenční čas (teletext ČT).

Na prvním grafu je znázorněn průběh „dlouhodobé“ přesnosti ukazovaného času vůči referenčnímu času. Poslední den chodu nebyl měřen.


Vložený obrázek

Na druhém grafu je znázorněna denní změna přesnosti chodu hodin po celou dobu chodu. Poslední den chodu nebyl měřen.

Vložený obrázek

3.8.1 Poznámka k AVRM
Hodiny AVRM bylo možno vzhledem ke kratší době chodu měřit opakovaně. První série měření ve stavu, jak jsem je přijal od Secta, ukázala příliš se předbíhající chod. Proto jsem je před dalším měřením provedl drobnou korekci chodu do „pomala“. Tato druhá série měření AVRM je zachycena na grafech. Přesto změna denní přesnosti po třech dnech přesáhla požadovaných ±60 sek..d. Lze ale přepokládat, že dalším korigováním chodu by se podařilo hodiny doladit na přesnost požadovanou specifikací.

Z nepřesnosti chodu pátý den měření je také zřejmé, proč se u hodin AVRM předepisuje obsluze natahovat hodiny každých 5 dní (je to vyznačeno na ciferníku). Nejen, že se zabrání „zapomětlivým“ způsobit zastavení hodin během šestého dne, ale natažením péra na plnou sílu dojde i k obnovení přesného chodu.

3.8.2 Poznámky k 127ČS
Přesnost hodin 127ČS lze hodnotit spíše na základě mých spekulací a domněnek, protože v dostupné „specifikaci“, nejsou uvedeny požadavky na přesnost. Pokud ale vyjdeme z předpokladu, že AVRM a 127ČS pocházejí ze stejné rodiny palubních hodin (jak bude rozebráno v dalším díle této monotematické série příspěvků), tak by požadovaná přesnost 127ČS mohla být opět ± 60 sek..d za den. To hodiny 127ČS splňují ještě během devátého dne chodu a teprve pak dojde k dramatickému zhoršení. Specifikace požaduje u hodin s délkou chodu 9 dní natažení každých 7 dní. Analogicky by pro testované hodiny, které prokázaly výrazně delší dobu chodu, mohlo být odvozeno, že se musí natáhnout nejpozději devátý den. Hlavním důvodem by ale nebyla obava ze zastavení hodin, ale snaha udržet denní přesnost chodu.

4 Závěr
Mnou provedené pokusy a pořízené fotografie snad více než dostatečně prokazují, že hodin AVRM a 127ČS pocházejí ze stejného rodu a asi sdílejí nějakého společného předka.

Během detailnějšího zkoumání historie hodin řady AVRM, se ukázalo, že problematika sovětských a ruských leteckých palubních hodin je natolik rozsáhlá a zajímavá, že si zaslouží vlastní článek, který bude brzy publikován zde na tomto blogu.

- Konec -

Celý článek ve formátu PDF lze stáhnout zde.

Zdravím, díky za krásné počtení. Mohu mít dotaz, nějaký tip na odkaz, nebo informace, jak postupovat při vyjímání strojku z pouzdra? Díky PV

  • Nahlásit

Obsah mého blogu

(1) Marathon Navigator, MIL-PRF-46374G

celkem 4 části
(2) Osvity vojenských a pilotních hodinek
celkem 7 částí
(3) Letecké palubní hodiny řady AČS-1
celkem 6 částí
(4) Porovnání hodin AVRM a 127ČS
celkem 2 části
(5) Bremont MB a U-2
celkem 5 částí
(6) PRIM Sport 2 a jezero Bajkal
celý článek
(7) Hodinky a katapultáž z L-39
celkem 2 části
(8) Hodinky českého letectva

(9) Dotace EU pro Elton hodinářská

celý článek

My Picture

user(s) viewing

uživatelů, hostů, anonymních uživatelů

Search My Blog