Přejít na obsah


Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR - část desátá

Příspěvek od Petr_P, in Hodinky českého letectva 13 prosinec 2010 · 2 901 views

Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR - část desátá

4.1 Historie vzniku hodinek PRIM Hippo Q45

Vložený obrázek
Obrázek 4-6 – Výzbroj naší vrtulníkové jednotky v Afghánistánu tvoří tři vrtulníky v modernizované variantě Mi-171ŠM ze stavu 231. vrtulníkové letky z Přerova. Modernizace vrtulníků před nasazením v expediční misi zahrnovala nové západní/NATO komunikační a navigační vybavení, systémy pasivní a aktivní ochrany a také nové prostředky pro létání v noci. Autor fotografie: Gunner

Při definování výsledné podoby hodinek později známých jako model Hippo Q45 bylo naštěstí už z čeho vycházet. A to jak po technické stránce, tak i po stránce organizační.

Během reorganizace letectva v roce 2008 někteří příslušníci původní 231. vrtulníkové letky z Přerova (dnes 221. letka v Náměšti nad Oslavou), kteří létali s vrtulníkem Mi-24/35 Hind, přešli k „nové“ 231. vrtulníkové letce s vrtulníky Mi-17/171 Hip. Sebou si přinesli nejen svoje hodinky PRIM Hind, ale také kontakty na výrobce – společnost ELTON hodinářská a.s. a její řešitelský tým.

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, hlavním určením PRIM Hind byla reprezentace na NATO Tiger Meetech. PRIM Hippo byly ale od začátku zamýšleny jako profesionální nástroj pro letové posádky vrtulníků Mi-171 a jejich afgánskou misi. A právě zkušenosti vrtulníkových pilotů s hodinkami PRIM Hind vedly ke vzniku specifikace na budoucí PRIM Hippo. Celý projet se začal konkretizovat během roku 2009, kdy bylo jisté, že ČR vyšle do mise ISAF v Afghánistánu roj tří modernizovaných vrtulníků Mi-171ŠM.

Kromě modernizace vlastního vrtulníku, umožňující bezpečné nasazení vrtulníku řady v Mi-17 v moderním konfliktu nízké intenzity, probíhal na české poměry velmi intenzivní výcvik s cílem, co nejlépe připravit expediční jednotku na prostředí a úkoly, které je budou čekat v Afghánistánu. Výcvik proto zahrnoval dosud málo známé činnosti jako je létání v řídkém vzduchu evropských velehor, létání v prašných podmínkách pouští a polopouští, noční létání s brýlemi nočního vidění, atd. Vlastní letové posádky se na kurzech přežití a na kurzech střelby připravovaly na možnost, že budou sestřeleny a může nastat situace, kdy bude potřeba bránit holý život v pozemním boji.

Novinkou pro české letectvo také bylo, že na vrtulnících byla instalována dvojice bočních střelišť a jedno zadní střeliště vyzbrojené malorážovými kulomety. Letové posádky Mi-17 dosud tvořené jen dvojicí pilotů a palubním technikem tak doplnila skupina až trojice palubních střelců.

Vložený obrázek
Obrázek 4-7 – Posádku každého vrtulníku Mi-171ŠM rozšířila až trojice palubních střelců pro dvojici bočních střelišť a jedno zadní střeliště instalované v zadní sklopné rampě. Všechna střeliště jsou vyzbrojena ruskými kulomety PKM ráže 7,62 x 54R. Tlustá zelená vesta na zádech levého střelce je ve skutečnosti tvarovaný plát balistické ochrany. Zdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

Vložený obrázek
Obrázek 4-8 – Typický výhled bočního střelce na afgánskou horskou scenérii. Autor fotografie: Gunner

Kromě výcviku začaly letové posádky také dostávat také zcela novou generaci pilotního vybavení – nové americké přilby HGU-56/P, brýle nočního vidění AN/AVS-9, francouzské záchranné vesty Aerozur s balistickou ochranou, nové plameni odolné kombinézy, a řadu dalších nových položek.

Jak už se stalo v našich ozbrojených silách tradicí po roc 1989, náramkové hodinky mezi těmito novými věcmi opět nebyly. Není proto divu, že se příslušníci 231. vrtulníkové letky z Přerova opět ujali vlastní iniciativy a ze svých soukromých zdrojů financovali privátní edici hodinek pro letový personál.

Poznámka: Tato 231. vrtulníková letka je ale jiná jednotka (se stejným označením a názvem) než ta, která řešila v roce 2007 model Hind.

Při definování specifikace nových hodinek bylo ale hned jasné, že si nelze jednoduše „znovu“ pořídit PRIM Tiger/Hind. Není tajemstvím, že Hindy jsou příliš nákladné na to, aby si je mohla dovolit většina letového personálu. A to včetně střelců, kteří rozhodně nemají hodnosti a příjmy jako pilotní důstojnický sbor. Navíc se během používání Hindů ukázalo, že vysoká cena těchto hodinek vytváří v mysli jejich majitelů něco jako ochranný blok, který je nutí hodinky podvědomě chránit. V situacích, kdy by mohlo dojít jejich k poškození, je raději odkládají a berou si na zápěstí něco mnohem levnějšího. Takto to lze provozovat v mírovém provozu na dobře vybavené domácí základně, ale ne v polních podmínkách během několikaměsíčního nasazení na expediční bojové misi. Tam se situace dynamicky mění, podle toho, jak oba protivníci stojící proti sobě zdokonalují své „umění války“.

Vložený obrázek
Obrázek 4-9 – Létání v bojové oblasti často vyžaduje provádět prudké manévry, aby se znesnadnila protivníkovi šance na zamíření a současně se poskytla vlastním palubním střelcům možnost pokrýt i oblast pod vrtulníkem. Zdroj fotografie: iDNES.cz

Taktéž nároky na přepokládanou odolnost budily trochu obavy – muselo se předpokládat, že hodinky prakticky nepůjdou z ruky a že budou vystaveny velmi častému a intenzívnímu zatížení od vibrací a manévrů vrtulníku. Také se muselo počítat s tím, že může nastat katastrofický scénář a dojde na situaci, kdy bude potřeba zajistit bezvadnou funkci během případného sestřelení nebo havárie na území protivníka a následného pokusu o vlastní přežití. Požadavek na minimalizaci odlesků hodinek tak může být doslova životně důležitý. Výzvou byly klimatické podmínky v Afghánistánu – ten je neblaze proslulý svými teplotními extrémy - letní vedra a zimní mrazy v horách. Na posádky vrtulníků také čekal jejich největší nepřítel - všudypřítomný prach, který rotory vrtulníků dokážou při přistání nádherně zvednout ze země a rozvířit do okolí (a dovnitř vrtulníku).

Vložený obrázek
Obrázek 4-10 – Největším zabijákem vrtulníků v Afghánistánu není Taliban, ale zvířený prach při přistání (tzv. Brown-out), který úplně brání výhledu a prostorově dezorientuje piloty v této nejnáročnější fázi letu. Autor fotografie: Jan Kouba

Výsledkem těchto požadavků jsou PRIM Hind Q45 v černé PVD úpravě. Zjednodušeně by se dalo říci, a myslím to pozitivně, že to jsou PRIM Hind záměrně zbavené všeho luxusu a zjednodušené až na kost (v tomto případě doslova až na pouzdro). Rozsáhlou předělávkou Hindů tak vznikl skutečný profesionální nástroj pro vojenské nasazení.

Základem této proměny je nahrazení mechanického strojku s automatickým nátahem za přesnější, odolnější a hlavně levnější quartzový strojek s mechanickou indikací. Přestože v hodinářství zaujímají vedoucí postavení čistě mechanické kalibry, tak Quartz je dnes jedinou časoměrnou technologií, která umožňuje k velkému množství uživatelů dostat za akceptovatelnou cenu požadovanou přesnost a odolnost. V případě těchto hodinek je to PRIM kalibr 38, neboli převzatý kalibr kalibr Ronda 715. S největší pravděpodobností je to verze SWISS MADE s pozlacenou základnou, 5 kameny a indikací konce životnosti baterie EOL (End-of-Life). Hodinový strojek je vložen do pouzdra tvarově převzatého z Hindů. Protože RONDA 715 je nižší než mechanický kalibr PRIM 73 (neboli modifikovaná ETA 2824-2) v Hindech, musel se rozdíl ve výšce „kompenzovat“ hlouběji položeným ciferníkem, který je z tohoto důvodů řešený jako dělený.

Vložený obrázek
Obrázek 4-11 – Detail provedení ciferníku a ručiček hodinek PRIM Hippo Q45 private edition 231. vrl. Autor fotografie: Kibi


Kromě změny vynucené jeho dělením, je na ciferníku celá řada dalších úprav oproti Hindům. Jsou sice použité stejné fonty číslic, stejné označení indexu „12“ polem svítivé barvy ve tvaru trojúhelníku se dvěma tečkami po stranách, ale číselné indexy na pozici 3, 6 a 9 byly nahrazeny poli svítivé barvy. Na rozdíl od Hindů nejsou svítivé indexy lemovány bílou linkou a zdá se, že nanesená svítivého materiálu Swiss Super-Luminova je mnohem tlustší. Taktéž silueta vrtulníku je změněna. Na PRIM Hippo je stylizovaná silueta vrtulníku Mi-17/171 s nápisem „Hippo“. V tomto stylizovaném logu je pod ocasním nosníkem nápis „231. SQN“. Datový věnec není elegantně inverzní jako na Hindech, ale je to standard kalibru 38 (Ronda 715) - tedy bílé pole s černými číslicemi.

Poznámka: Přezdívka Létající hroši (Flying Hippo) vznikla vlastně omylem. Označení NATO pro vrtulníky řady Mi-17 je totiž Hip (anglicky šípek). Vzhledem k tomu, že po revoluci v roce 1989 nebylo v armádě tolik lidí, kteří plynule ovládali angličtinu, mělo se za to, že anglické Hip je vlastně zkratka (Hippo) slova hippopotamus, tedy hroch. Robustnost stroje by tomu ostatně odpovídala. Teprve až po nějaké době se zjistilo, že mělo jít o Létající šípky. To už se ale označení vžilo natolik, že se hroši již nepřejmenovali.

Ručičky jsou tvarově zcela odlišné od Hindů. Jsou celé bílé s polem svítivé barvy. Svítivá barva je i na sek..dové ručičce, což naopak Hind nemá.

Vložený obrázek
Obrázek 4-12 – Výborná noční čitelnost je způsobena aplikací silné vrstvy nátěru materiálem Swiss Super-LumiNova. Autor fotografie: Kibi

Spodní víko pouzdra je zjednodušeno – je plné a průhled z Hindů byl odstraněn. Je opět šroubovací a kromě českých psaných údajů mu dominuje znak Vzdušných sil Armády České republiky.

Vložený obrázek
Obrázek 4-13 – Zadní víko pouzdra hodinek PRIM Hippo Q45. Vyfotografované hodinky výrobního čísla 41 patří Bertovi, jak je patrné z „gravírování“ pod znakem VzS AČR. Ve skutečnosti je plné jméno a celé příjmení jejich majitele digitálně retušováno, a tak místo pěkně symetrického nápisu je na fotografie jen nesymetrická přezdívka majitele. Autor fotografie: Kibi

Nejviditelnější změnou v designu hodinek je matná černá barva pouzdra a lunety, která je nanášená metodou napařování plynné fáze ve vakuu (PVD – Physical Vapor Deposition).

Luneta (otočný kroužek) také prošla zjednodušovací a zlevňovací kůrou – složitě vyráběné vroubkování Hindů je nahrazeno technologicky jednodušším provedením, které hodinky Hippo výrazně tvarově odlišuje od Hindů. Lisovaný kroužek s dobře čitelnou kontrastní stupnicí z Hindu je nahrazen stupnicí gravírovanou přímo do tělesa lunety. Kromě svítivé barvy na indexu „0“ není žádným jiným způsobem kontrastní. To je podle mě hlavní nedostatek tohoto designu – je to špatně čitelné za všech světelných podmínek. Ale i toto je jeden z celé řady cenových kompromisů uplatněných při realizaci těchto hodinek.

Vložený obrázek
Obrázek 4-14 – Obousměrně otočná luneta s aretací je číslována proti směru hodinových ručiček pro snadný odečet zbývajícího času do konce tratového úseku při srovnávací navigaci za letu v nízké výšce. Kromě luminiscenčního počátku je stupnice nekontrastní (a tedy obtížně čitelná). Autor fotografie: Docent_tecka

Vložený obrázek
Obrázek 4-15 – Celkový pohled na hodinky (výrobní číslo 35) a kaučukový řemen. Autor fotografie: Lollohh

Luxusní pásek HINDů je nahrazen kaučukovým řemenem se sponou. Cílem je opět zvýšit odolnost hodinek pro polní nasazení a současně hodinky zlevnit.

Celkem si příslušníci 231. vrtulníkové letky objednali 37 kusů hodinek PRIM Hippo Q45, což představuje zhruba dvě třetiny letového personálu letky. Ačkoliv nepatří rozhodně mezi levné quartzové hodinky, je na první pohled vidět, že dosáhly většího rozšíření než luxusní Hindy.

PRIM model Hippo Q45 ještě první turnus nasazení české vrtulníkové jednotky v ISAF od přelomu prosince 2009 a ledna 2010 nestihly, na rozdíl od svých blízkých příbuzných PRIM model Hind. Série hodinek Hippo byla totiž dokončena až během jara 2010. Od té doby ale slouží svým novým majitelům jak v misi ISAF, tak i na domácí základně v Přerově.

Dosud vzniklo celkem 41 kusů hodinek modelu Hippo Q45. 37 kusů odebrali příslušníci 231. vrl, ale 4 kusy navíc mají docela zajímavý příběh. Tato dodatečná čtveřice byla vyrobena pro čtyři různé civilní uživatele, kteří nemají s naším letectvem žádnou spojitost. Není ale náhodou, že jejich vlastníci jsou všichni váženými členy Chronomagu. A neprozradím žádné tajemství, když uvedu, že jeden z nich je Docent_tecka, který měl velký osobní podíl na tom, že Hippo mají, jako vůbec první primky, černou povrchovou úpravu PVD. Část fotografií v této kapitole zachycuje právě jeho hodinky. Dalším členem, který je vlastní, je Bert. Taktéž fotky jeho hodinek, nafocené dalším veleváženým členem fóra Kibim, jsou nepostradatelnou součástí tohoto článku.

- Konec desáté části -

Obsah mého blogu

(1) Marathon Navigator, MIL-PRF-46374G

celkem 4 části
(2) Osvity vojenských a pilotních hodinek
celkem 7 částí
(3) Letecké palubní hodiny řady AČS-1
celkem 6 částí
(4) Porovnání hodin AVRM a 127ČS
celkem 2 části
(5) Bremont MB a U-2
celkem 5 částí
(6) PRIM Sport 2 a jezero Bajkal
celý článek
(7) Hodinky a katapultáž z L-39
celkem 2 části
(8) Hodinky českého letectva

(9) Dotace EU pro Elton hodinářská

celý článek

My Picture

user(s) viewing

uživatelů, hostů, anonymních uživatelů

Search My Blog