Jump to content

Seiko - efektivita samonátahu


Recommended Posts

Samonátah u hodinek Seiko se stroji rodiny 7S 4R 6R NH NE

 Návod na servis těchto strojů předepisuje přesnou vzájemnou polohu rotoru a prvního redukčního kola. Zajímalo mě, proč.

Ke zdůvodnění předpisu je potřeba podívat se na konstrukci samonátahu u těchto strojů.

natahjak.jpg.b80997f7afcce7de12443d3adefddaaa.jpg

 

Automatický nátah je realizovaný "magic lever-em", což je západková páčka, která "postrkuje" ozubené kolo nátahu. Přeměna rotačního pohybu závaží na translační pohyb páky se děje prostřednictvím excentru. Rotor zabírá do ozubeného kola - prvního redukčního kola samonátahu, u kterého je na osce umístněn výstředník, na kterém je nasazená západková páka.

 zavazi.jpg.676a7080e30cc74bda2251f3b8e765a2.jpg

excentr.jpg.4745c7a127f8b319614791d11cc5c187.jpg

 

Takto navržený mechanizmus nepracuje proporcionálně. Změna polohy rotoru se neprojevuje vždy stejnou změnou polohy západkové páky.   Účinnost se mění s úhlem, který svírá osa výstředníku (na prvním obrázku červeně) s linií pohybu západkové páky (zelená).

 

Matematicky je možné efektivitu nátahu při jedné otáčce rotoru znázornit následujícím grafem. Samotná přeměna rotačního pohybu v pohyb suvný bude zobrazovat modrá sinusovka. Tedy od jedné úvratě se páčka pohybuje "tam" až k druhé úvrati, kde se smysl pohybu otočí a páka půjde "zpět". V úvrati samotné se páka zastaví. V prostřed cesty mezi úvratěmi se páka pohybuje nejrychleji a natahuje pružinu nejefektivněji.  Abychom se dostali od pohybu páky k nátahu, je potřeba "překlopit" zápornou vlnu sinusového grafu. Páka totiž natahuje i při pohybu "zpět".

 sinus.jpg.ee3f5ecde850d8ee85bd122976996271.jpg

  

Vzájemná poloha dílů samonátahu je optimalizována vzhledem k nositeli hodinek. Maximální přenos pohybu rotoru na pružinu stroje se děje, když se rotor pohybuje v kvadrantu kolem 12 a 6. Tedy když jsou hodinky dvanáctkou dolů - třeba jako když si zapínáte zips u bundy. Druhá účinná poloha je ta, když jsou hodinky orientovány směrem dolů šestkou - jako když se škrábete na zátylku.

jaknatah.jpg.dcf468ecb033be2d382b5c6da1caebdc.jpg                                                               

Provedl jsem jednouchý pokus. Stroj jsem vzal do ruky v poloze, která má zabezpečit optimální nátah a provedl třicet "shybů". Ruku jsem ze svislé polohy ohnul do pravého úhlu.  Rotor se tak otočil o 90° při zdvihu a o dalších 90° při návratu dolů. Západkové kolo na perovníku se pootočilo o 4 zuby. Na kole jsem si výchozí polohu označil fixem. Totéž jsem provedl se strojem pootečným o čtvrt otočky proti optimu. Výsledkem bylo natažení o jeden zub.

efnatah.jpg.ebe904346acd2ecf642a3ed816919afe.jpg

Pro kontrolu jsem provedl porovnávací měření, kdy jsem patnáct krát ručně otočil závažím. Pružina se natáhla o 5 zubů a kousek, což velice přesně koresponduje s předchozími testy.

efnatah2.jpg.ba3c1cf3f75185261ef6caa625186a74.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...