Jump to content

Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023


Bert

Recommended Posts

Přátelé, níže uvedený text publikovaný zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/dac7/nova-oznamovaci-povinnost-provozovatelu

je ukázkou pokračujících buzeračních a šmírovacích tendencí tohoto státu. Předmětný zákon, který pro lepší orientaci přikládám, jsem důkladně prostudoval, a kromě vnitřních pocitů, které lze vyjádřit jako upřímné znechucení, musím objektivně konstatovat, že daná norma za určitých nepříznivých okolností může výrazně omezit fungování jedné součásti našeho fóra, konkrétně prodejní sekce.

Dovoluji si požádat především právníky, daňové poradce a jiné věci znalé osoby, aby si níže uvedený text pozorně přečetli. Zároveň věnovali alespoň pár minut paragrafovému znení, viz. příloha.

Ve svých vyjádřeních k tomuto tématu buďte, prosím, v tomto veřejném vláknu obezřetní. Uvítal bych, aby Vaše právnické názory, rozbory, stanoviska a zkušenosti spjaté s touto problematikou, zakotvily u mne formou SZ.

Zvláště důrazně pak žádám absolventy fakulty právnické Vysoké Školy Života, aby se v tomto, opravdu nesmírně vážném vlákně, zdrželi jakýchkoli komentářů. Ten, kdo v tomto vlákně bude diskuzi jakýmkoli způsobem tříštit, zlehčovat, flejmovat či jinak narušovat, bude zabanován.

Děkuji za Vaši zvýšenou pozornost.

A nyní text:

Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023

V souvislosti s implementací směrnice Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 30. 9. 2022 schválila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 203/0. Tento návrh zákona implementuje do českého právního řádu směrnici Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7). Předmětem této směrnice je mj. zavedení oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky1) o oznamovaných činnostech2) vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem3).

Provozovatelé platforem budou mít povinnost oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci. Členské státy mají povinnost si tyto informace automaticky vyměňovat. Nová pravidla se vztahují na provozovatele platforem nacházející se uvnitř EU i mimo ni.

Podle směrnice vzniká s účinností od 1. 1. 2023 neusazeným provozovatelům platforem povinnost registrace k oznamovací povinnosti v jednom z členských států Evropské unie4). Čeští provozovatelé platforem mají od 1. 1. 2023 povinnost ohlásit se k oznamovací povinnosti.

Samotné oznámení o oznamovaných prodejcích mají provozovatelé platforem povinnost podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období5), za které je podáváno. Lhůta pro podání prvního oznámení bude do 31. 1. 2024 za oznamované období 2023.

Pro správnou identifikaci prodejce bude muset oznamující provozovatel platformy sdílené ekonomiky dodržovat a uplatňovat postupy náležité péče (tzv. due diligence procedures), které jsou uvedeny v příloze č. 4 Vládního návrhu zákona č. 164/2013 Sb. (příloha V směrnice Rady 2011/16/EU).

Veškerá podání (registrace, ohlášení a oznámení) bude možné provést elektronicky prostřednictvím Portálu moje daně, kde bude vyčleněna samostatná autentizovaná zóna pro splnění povinnosti dle DAC7. Místně příslušným správcem daně pro plnění povinností dle DAC7 je Specializovaný finanční úřad.

Pro lepší pochopení příslušných ustanovení a nově vzniklých povinností je možno zaslat dotazy na nově zřízenou e-mailovou adresu: DAC7@fs.mfcr.cz. V návaznosti na přijetí zákona bude připravena bližší informace pro provozovatele platforem.

 


1) Provozovatelem platformy se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která uzavírá s osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci provádějí oznamovanou činnost.

2) Oznamovanou činností se rozumí vybraná činnost prováděná za protiplnění, pokud nejde o činnost, jejíž provádění je umožněno prostřednictvím platformy, prováděnou zaměstnancem oznamujícího provozovatele platformy nebo právnické osoby propojené s oznamujícím provozovatelem této platformy. Vybranou činností se rozumí:

  • poskytnutí nemovité věci,
  • poskytnutí dopravního prostředku,
  • osobní služba, nebo
  • prodej zboží.

3) Platformou se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele, bez ohledu na to, zda je prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi prodejcem a uživatelem, včetně případného vybírání nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamované činnosti.

4) V rámci OECD se připravuje modelová dohoda, na jejímž základě by měla být umožněna výměna těchto informací i se třetími státy. Pokud je provozovatel platformy usazen ve státě, který přistoupí k této dohodě, bude plnit svou oznamovací povinnost v tomto státě.

5) Oznamovaným obdobím pro účely DAC7 se rozumí kalendářní rok.

sb0169-2022.pdf

Link to comment
Share on other sites

  • Bert featured and pinned this topic

Přátelé, Vás, kterých se uvažování nad touto problematikou týká si dovolím tak trochu nasměrovat. Mám, myslím, trochu náskok, a proto:

 

Definice platformy.

Listovní tajemství.

Rozsah hlášení versus povědomost či nepovědomost o transakcích či příjmu.

Přiměřenost ověřování identity uživatele, prodávajícího.

NOZ, definice smlouvy, vzniká členství na Ch jako důsledek sml. ujednání?

Atd, fantazii se meze nekladou.

 

Prosím, pokud budete své nápady a názory směřovat ke mně formou SZ, buďte tak hodní, a zvolte nějaký vypovídající předmět SZ. Předmět typu "Ahoj Berte" mi může při četnosti SZ, které mi chodí, proklouznout mezi prsty.

Díky.

Link to comment
Share on other sites

Prave ze siroce, to by pomalu mohl byt i provozovatel emailu.. snazil jsem se v anglictine najit priklady a vyjimky a moc neuspel.. jedinej priklad, co jsem zatim videl, byl klasickej velkej ofiko marketplace typu Amazon, Uber apod... ale zdali to dotahnou do levelu zdarma hobby stranek, to je otazka.. a velmi rizikova...

..ke kazdemu zakonu by mela statni sprava davat nejake pruvodni slovo a priklady.. bez toho je to naprd.. aby kazdej byl pravnikem s presahem do EU..

Docela zvlastni soubeh je i to ruseni EET (pomuzeme malym zivnostnikum) a nabehu absolutní bonzovacky u online prodeju.. ale chapu, ze eet byla nase ceska aktivita a tenhle DAC7 je EU aktivita..

Link to comment
Share on other sites

 

§14zb

(2) Platformou podle odstavce 1 není software,

který bez dalšího zásahu do provádění oznamované

činnosti umožňuje pouze

a) zpracování platby ve vztahu k oznamované činnosti,

b) uživateli zařadit oznamovanou činnost do nabídky

nebo ji propagovat, nebo

c) přesměrování nebo převedení uživatele na platformu.

 

 

Umožňuje fórum něco jiného, než zařadit prodej do nabídky nebo ho propagovat?

Link to comment
Share on other sites

Bazo, bohužel, je tu i první odstavec daného paragrafu, a platforma (Chronomag) přeci umožňuje i : spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti

 

Pro přesnost cituji:

§ 14zb
Platforma
(1) Platformou se pro účely automatické výměny
informací oznamovaných provozovateli platforem
rozumí software umožňující spojení prodejce
s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované
činnosti pro tohoto uživatele bez ohledu na to, zda je
prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi prodejcem
a uživatelem, včetně případného vybírání
nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamované
činnosti.

 

Tedy pokud by se na Chronomagu zrušily SZ, šlo by postupovat Tebou předpokládaným směrem. Nemyslím si však, že zrušení SZ je dobrý nápad.

Link to comment
Share on other sites

Díky za názor. Hele, a proč by nešlo? Přečti si zákon, a myslím, že dojdeš k názoru, že přesně toto chtěl zákonodárce postihnout. Pokud máš jiný názor, moc prosím o jeho formulaci. Ať sem do vlákna, nebo do SZ. Díky.

Link to comment
Share on other sites

Software to je.. je to online platforma, kde se muze potkávat nabidka s poptávkou.. tudyma to nepujde.. aneb technicky to platforma potencialne je, jde spis o to, jak se pouziva.. vybizi Bert a propaguje moznost prodeje, je to prodejni server, a hlavne jak ma nastaven Bert vztah s prodejci ....

To co vypichuje baza za vyjimky, to taky ne.. rozcestnik to neni, platebni zprostredkovatel neni, ani nedela listing - var.b
Link to comment
Share on other sites

Nejak se mi nezda, ze by anonymni diskusni forum bylo platformou dle tohoto zakona.

Pokud ano, tak by to tu mohl Bert rovnou zavrit, nebo zrusit prodejni sekci a prodej striktne zakazat, nebo cely proces registraci clenu prekopat, kdyz by mel sbirat nasledujici informace. Vc. souvisejicich GDPR povinnosti...

21E4FC3C-1C25-4030-8005-3488F963AEBB.jpeg

Link to comment
Share on other sites

No, jako dobrý, ale věcně vo ničem. Neřeš co bych musel udělat, argumentuj proč to platforma není. Slovní spojení "nějak se mi nezdá" je (promiň) pro pokračování ve věcné debatě úplně na píču.

Link to comment
Share on other sites

nejake klasicke ceske reseni (proste to nejak vojebat) pouzit nejde?

treba prejmenovat prodejni sekci na "Aktualni informace o pocasi" a do zahlavi dat vetu, ze "prodej cehokoliv je vlastnikem webu zakazany a pripadna zodpovednost za ciny lezi na tech, co tuto interni smernici porusuji"?

Link to comment
Share on other sites

Právní úkon se hodnotí podle obsahu, nikoli dle formy .... Bohužel při řízení před správcem daně nese důkazní břemeno subjekt, nikoli FÚ 😞

V každém případě díky za reakci.

Link to comment
Share on other sites

"Provozovatelé platforem budou mít povinnost oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci."

Berte, jak ty ale realne vis, ze obchod opravdu dopadl a bylo naplnena realizace obchodu? Kdyz se objevi prodej R za 3x retail a vlakno je pak uzavrene bez neceho jako "Diky, hodinky jsem za uvedenou cenu koupil, prevzal, obchod je uzavren.", tak ty prece nebudes oznamovat, ze prodejce opravdu prodej realizoval za puvodne avizovanou cenu a tim dosahl uvedeneho zisku.

Takze pokud neexistuje oznamovaci povinnost prodejce o realizaci obchodu, tak nic nevis a oznamoval bys pouze domnenku a nevim jak by si s tim poradili dal. Prodeje by musely jit primo pres "tebe", tak jako to umoznuje Ch24 treba.

Unika mi neco?

Link to comment
Share on other sites

Ale samozřejmě, jenže Ty bohužel čerpáš pouze z krátké annonce Finanční správy. Pokud by ses podíval do zákona (a ten je jediný určjící), zjistil bys, že skutečnost je daleko méně růžová.

Link to comment
Share on other sites

Chapu. V klidu si to prectu. Protoze takhle by byl problem i s prodejem jedne veci na vice portalech a kdyby vsechny portaly nahlasily realizaci prodeje, tak bych taky treba jedno auto mohl prodat 5x.

Link to comment
Share on other sites

Oznamovanou činností je mj. prodej zboží. Co se chápe za "zboží", však není v uvedených citacích definováno. Pokud platforma chronomag umožní prodej hodinek z obchodního majetku Chronoshopu nebo Onyxu, je to prodej zboží, je to oznamovaná činnost. Pokud umožní prodej řemínků, které uživatel Abc příležitostně vyrábí/šije za účelem prodeje, je to oznamovaná činost. Pokud ale já prostřednictvím chronomagu příležitostně prodám hodinku, která mne omrzela, řemínek, který už je hnusně propocený a smrdí, nejedná se přece ekonomicky vzato o prodej zboží. Pokud příležitostně prodám nové rolády nad retail, může to berňák postavit jako prodej zboží, protože neprokážu, že jsem obchod neuskutečnil za účelem dosažení zisku.

Další otázka je, zda chronomag lze pokládat za platformu dle definice - či zda se nejedná o elektronickou verzi papírových inzertních novin à la Annonce, které pod tuto legislativu IMHO nespadají. Zde je rizikovým prvkem funkčnost SZ v prodejní sekci - pokud by berňák abstrahoval od obecné funkce SZ a postavil by SZ za prvek software umožňující "spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti", ale i to je IMHO hodně za vlasy přitažená interpretace, protože software prodejní platformy typu např. Amazon má specifickou funkčnost pro spojení prodejce s jiným uživatelem, protože prodejci poskytne adresu, kam má zboží poslat. Což je něco kvalitativně jiného než SZ chronomagu.

Jen názor k diskusi... 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...