Jump to content

Kalendář Chronomagu 2024 - ZÁVAZNÝ zájem


Vit

Recommended Posts

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murhy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

 

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35)mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

CELKEM 51 ks

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 153
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murhy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35)mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

CELKEM 52 ks

Link to comment
Share on other sites

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35)mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

CELKEM 52 ks

Link to comment
Share on other sites

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35)mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

CELKEM 54 ks

Link to comment
Share on other sites

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35)mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

CELKEM 55 ks

Link to comment
Share on other sites

Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

--------------------

CELKEM      57 ks

Link to comment
Share on other sites

 •  Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

--------------------

CELKEM      60 ks

Link to comment
Share on other sites

 •  Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

--------------------

CELKEM      62 ks

Link to comment
Share on other sites

 •  Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

--------------------

CELKEM      63 ks

Edited by bacil.357
Link to comment
Share on other sites

 •  Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

--------------------

CELKEM      64 ks

Link to comment
Share on other sites

 •  Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

--------------------

CELKEM      66 ks

Link to comment
Share on other sites

 •  Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

--------------------

CELKEM      68 ks

Link to comment
Share on other sites

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

--------------------

CELKEM      69 ks

Edited by LSN
Link to comment
Share on other sites

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

--------------------

CELKEM      70 ks

Link to comment
Share on other sites

 

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

49) Dushakx 1ks

--------------------

CELKEM      71 ks

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

49) Dushakx 1ks

50) Ohm-Aztec 1 ks

--------------------

CELKEM      72 ks

 
Link to comment
Share on other sites

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

49) Dushakx 1ks

50) Ohm-Aztec 1 ks

51) pepyczek 2 ks

--------------------

CELKEM      74 ks

Link to comment
Share on other sites

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

49) Dushakx 1ks

50) Ohm-Aztec 1 ks

51) pepyczek 2 ks

52) Tomak 1 ks

--------------------

CELKEM      75 ks

Edited by Tomak
Link to comment
Share on other sites

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

49) Dushakx 1ks

50) Ohm-Aztec 1 ks

51) pepyczek 2 ks

52) Tomak 1 ks

53) Thomass 1ks

--------------------

CELKEM      76 ks

Link to comment
Share on other sites

 • Potvrzuji závazný zájem o kalendář dle prvního příspěvku v tomto vlákně:
   

1) Vit 2 ks

2) Pelikan73 1ks

3) Murphy97 1ks

4) Snekofon 1ks

5) Emiliano 1ks

6) Seamaster 1ks

7) Kid A 1 Ks

8)LordSpar 1ks

9) juk 1ks

10) kdojinej 2ks

11) Mirdis 1ks

12) Andrew 2ks

13) Dokusan 2 ks

14) semi001 2ks

15) Lukáš3 1ks

16) Beet 1ks

17) Funthom 95 2ks

18) Balthus 1ks

19) JakubS 1ks

20) špelda66 4 ks  

21) Army11 2 ks

22) Asus 1ks

23) Gustaf 1ks

24) cezan 2 ks

25) dabelM 1 ks

26) lykan 1 ks

27) mss 1 ks

28) Lacifer 1 ks

29) Já ml. 1ks

30) P_P  1 ks 

31) vlasta66  2ks

32) Rado74 4ks

33) paya01 1 ks

34) Radimk 1ks

35) mlsoun1 1 ks

36) brnakp 1 ks

37) Michal400 1 ks

38) Potvor 2 ks

39) OWG 1 ks

40) lukassob 2 ks

41) miro_mt 3 ks

42) dtx 2ks

43) bacil.357    1 ks

44) dragys27 1 ks

45) DavidLC  2ks

46) ouskavl 2ks

47) LSN 1ks

48) LovecK 1ks

49) Dushakx 1ks

50) Ohm-Aztec 1 ks

51) pepyczek 2 ks

52) Tomak 1 ks

53) Thomass 1ks

54) misso 2ks

--------------------

CELKEM      78 ks

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...