Jump to content

Mechanické kalibry Grand Seiko


Sorbus
 Share

Recommended Posts

Jako konzervativní příznivec ryze mechanických hodinek zakládám vlákno věnované mechanickým kalibrům Grand Seiko. Není snadné nalézt o nich detailnější spolehlivé údaje, a proto budu rád, pokud budou do tohoto vlákna postupně přibývat informace na toto téma. V tomto startovním příspěvku shrnu své dosavadní poznatky o kalibrech používaných od roku 1998. V případech, kdy se nejedná o snadno dostupná a ověřitelná fakta, anebo se různé prameny rozchází, uvádím i citaci zdroje. Tyto odkazy jsou kvůli stručnosti značeny čísly v hranatých závorkách a jejich seznam je na konci tohoto příspěvku. Nejsem odborník, takže pokud se někde dopouštím nějaké chyby nebo nepřesnosti nebo používám nesprávnou hodinářskou terminologii, tak mne klidně opravte.

 

Na úvod velmi stručný historický kontext. Značka Grand Seiko vznikla v rámci koncernu Seiko v roce 1960. Postupně byla vyvinuta řada spolehlivých přesných kalibrů a od roku 1968 přibyly "hi-beat" kalibry pracující na frekvenci 5 Hz, tedy 10 půlkmitů za sekundu (o vynikající přesnosti tehdejších kalibrů viz [1]). Výroba však byla ukončena v roce 1975 v důsledku rozmachu quartzových hodinek. Značka byla oživena v roce 1988, ale z počátku zahrnovala pouze quartzové hodinky. Produkce mechanických hodinek byla obnovena v roce 1998 a trvá dosud. Roku 2004 přibyl ještě systém Spring Drive. Dnes tak v modelech Grand Seiko najdeme jak mechanické, tak quartzové a Spring Drive strojky.

 

Od roku 1998 bylo zatím vyvinuto těchto 9 mechanických kalibrů (v závorce za názvem každého kalibru je rok jeho uvedení):

 

9S51 (1998)

Automatický nátah, 24 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S55 (1998)

Automatický nátah s ukazatelem data, 26 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S54 (2001)

Manuální nátah, 20 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S56 (2002)

Automatický nátah s ukazatelem data a funkcí GMT, 27 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S67 (2006)

Automatický nátah s ukazatelem data a ukazatelem rezervy chodu, 41 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S85 (2009, používá se v současných modelech)

Hi-beat, automatický nátah s ukazatelem data, 37 kamenů, rezerva chodu 55 hodin, frekvence chodu 36000 půlkmitů za hodinu (5 Hz)

 

9S65 (2010, používá se v současných modelech)

Automatický nátah s ukazatelem data, 35 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S66 (2010, používá se v současných modelech)

Automatický nátah s ukazatelem data a funkcí GMT, 35 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

9S64 (2011, používá se v současných modelech)

Manuální nátah, 24 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)

 

Obr. 1. Kalibr 9S65

post-11943-0-08969400-1365242139_thumb.jpg

 

Obr. 2. Kalibr 9S85

post-11943-0-30753900-1365242145_thumb.jpg

 

Obr. 3. Kalibr 9S64

post-11943-0-54457500-1365242151_thumb.jpg

 

 

Všechny tyto kalibry mají průměr 28.4 mm a centrálně umístěnou sekundovou ručku. Automatické kalibry mají obousměrný automatický nátah a možnost manuálního nátahu. Kalibry generace 9S5 využívají pro přenos hnací síly mezi rotorem a perem systém Magic Lever, kalibry 9S6 a 9S85 používají přepínací převodový systém (viz [2]).

 

Obr. 4. Převodový systém mezi rotorem a pérovníkem u kalibru 9S67 (zdroj: Masayuki Hirota / Horological Meandering)

post-11943-0-33697900-1365242157_thumb.jpg

 

 

Kalibr 9S85 má pero ze slitiny Spron 530 a vlásek setrvačky ze slitiny Spron 610. Kalibry 9S64, 9S65 a 9S66 používají pro vlásek rovněž Spron 610, zatímco pero je ze slitiny Spron 510. Všechny tyto slitiny byly vyvinuty a jsou vyráběny v rámci koncernu Seiko (poměrně detailní technické specifikace slitiny Spron 510 lze nalézt na příslušných stránkách Seiko Instruments Inc.).

 

Obr. 5. Pérovník kalibru 9S85 s perem ze slitiny Spron 530 (zdroj: Seiko Instruments Inc.)

post-11943-0-36280200-1365242164_thumb.jpg

 

 

Krokové kolo a kotva jsou u těchto kalibrů vyráběny technologií MEMS (zkratka pro Micro Electro Mechanical System, viz opět příslušné stránky Seiko Instruments Inc). Tato technologie umožňuje vytvářet složitější tvary součástek, což u krokového kola a kotvy umožnilo dvě vylepšení. Za prvé, tyto prvky jsou skeletonizované, což snižuje jejich hmotnost a tím i energii potřebnou k jejich pohybu a náchylnost vůči otřesům. Za druhé, koncům zoubků krokového kola bylo možné dát speciální tvar, který v sobě nese větší množství maziva. Kromě toho MEMS umožňuje vytvářet součástky s velmi hladkým povrchem, čímž se snižuje tření. Poznamenejme, že materiálem používaným pro krokové kolo a kotvu není dnes tak oblíbený křemík, ale podle [3] a [4] dostal přednost nikl.

 

Obr. 6. Krokové kolo a kotva vyrobené technologií MEMS (zdroj: Seiko Instruments Inc.)

post-11943-0-27559800-1365242171_thumb.jpg

 

 

Podle [5], [6] a [7] se kalibr 9S85 skládá z 221 součástek, kalibr 9S64 ze 146 součástek, kalibr 9S65 z 217 součástek a kalibr 9S66 z 225 součástek. Informace o výšce těchto kalibrů v různých zdrojích mírně kolísají: 9S85 5.9 mm nebo 6 mm ([5] a [6] versus [7]), 9S64 4.9 mm ([7]), 9S65 5.9 mm nebo 6 mm ([8] versus [5] a [6]), 9S66 6.6 mm ([5] a [6]). U kalibru 9S65 se přikláním spíš k výšce 5.9 mm, protože japonský zdroj [8] považuji za hodnověrnější.

 

Údaje o magnetické odolnosti kolísají výrazněji: [5] a [6] udávají pro kalibry 9S65, 9S66 a 9S85 hodnoty  4800 A/m (60 Gauss), [7] udává 10000 A/m (125 Gauss) pro 9S64 a 4800 A/m pro 9S85, zatímco [4] udává 10000 A/m pro 9S85. Vzhledem k tomu, že všechny současné kalibry mají vlásek setrvačky ze stejného materiálu (Spron 610), je docela možné, že hodnota 10000 A/m (125 Gauss) platí pro všechny tyto kalibry.

 

Rozdíl mezi generací 9S5 a 9S6 lze dokumentovat na srovnání kalibrů 9S55 a 9S65. Kalibr 9S65 se od svého předchůdce liší následovně (viz [8]):

 • jiný materiál a jiné rozměry pera (Spron 510, zvýšení rezervy chodu z 50 na 72 hodin)
 • účinnější mechanismus přenosu hnací síly rotoru nahrazující předchozí systém Magic Lever
 • zvětšení průměru čepů setrvačky z 0.07 na 0.08 mm (zvýšení odolnosti vůči nárazům o 30%)
 • nová konstrukce kotvy a krokového kola s využitím technologie MEMS
 • jiný materiál vlásku setrvačky (Spron 610)
 • zvýšení počtu kamenů z 26 na 35 a nárůst výšky kalibru z 5.4 na 5.9 mm
 • větší a výraznější font datumovky, úprava povrchu datového věnce, odlišný tvar rotoru, základna zdobená perláží, dekorace přední části skryté pod číselníkem.

 

Obr. 7. Nalevo kalibr 9S55, napravo kalibr 9S65 (zdroj: webChronos, 2010, č. 28)

post-11943-0-77856900-1365242178_thumb.jpg

 

 

Na závěr něco o srdci kalibrů 9S, tedy o setrvačce a vlásku. Kalibry 9S nemají vlásek setrvačky pevně uchycený, tj. nepoužívají tzv. "free sprung", kdy má vlásek pevnou délku a regulace se provádí změnou momentu setrvačnosti, např. pomocí šroubků na obvodu setrvačky. Frekvence setrvačky kalibrů 9S se ladí změnou účinné délky vlásku pomocí regulátoru a kolo setrvačky je hladké. K nastavení vůle zámku vlásku slouží zvláštní mechanismus, který je na obr. 1, 2, 3 a 7 patrný jako plochá páčka nad zámkem vlásku postavená zhruba kolmo k rameni regulátoru.

 

Vlásek je plochý. Grand Seiko tedy nepoužívá přístup, kdy je poslední vnější závit vlásku vyhnut nahoru a ve tvaru Phillipsovy nebo Lossierovy nebo jiné speciální křivky ukotven blíže středu (tzv. Breguetovo překroucení či Breguetův vlásek, angl. overcoil). Tato konstrukce vlásku slouží k zajištění isochronismu setrvačky, tj. k zajištění stejné doby kyvu bez ohledu na velikost amplitudy (amplitudu totiž ovlivňuje velikost hnací síly v závislosti na stupni natažení pera a na velikosti tření daném stavem maziva). Breguetův vlásek najdeme například v Rolex kalibru 3135. Naproti tomu u Grand Seiko je celý vlásek umístěn v jedné rovině, přičemž poslední vnitřní závit má tvar Lossierovy křivky. Jde o alternativní způsob dosažení isochronismu. Předpokladem však je, že vnitřní zakončení vlásku kopíruje Lossierovu křivku velmi přesně. Výroba takového vlásku je proto poměrně náročná a mimo Seiko se mi nepodařilo najít žádného dalšího výrobce, který by dnes takovou konstrukci vnitřního konce vlásku používal. Jiný příklad konstrukce plochého vlásku v kvalitních strojcích najdeme u Patek Phillipe. Tento výrobce u svého plochého vlásku Spiromax z materiálu na bázi křemíku napomáhá isochronismu speciálním zesíleným tvarem vlásku v posledním úseku vnějšího závitu.

 

Informace  o nastavení vůle zámku vlásku a o vnitřní Lossierově křivce u Grand Seiko jsou převzaty z citace hodináře Johna Davise uvedené v [9], která se vztahuje ke kalibrům 9S5. Považuji ale za pravděpodobné, že se vnitřní Lossierova křivka užívá i u kalibrů 9S6 a 9S85, které také mají ploché vlásky. Nicméně jisté to samozřejmě není a samotnou informaci Johna Davise se mi zatím nepodařilo ověřit z dalších zdrojů. Teoretický popis použití Lossierovy křivky na vnitřním konci vlásku lze najít v [10] na str. 60.

 

Obr. 8. Setrvačka s plochým vláskem ze slitiny Spron 610 (zdroj: Seiko Instruments Inc.)

post-11943-0-67572100-1365242186_thumb.jpg

 


Citované zdroje:

 

[1] PuristsPro - Grand Seiko VFA Story (autor KIH)

[2] Horological Meandering - příspěvek od Masayuki Hirota (22.02.2011)

[3] MoiČasy, 2010, č. 6 - Grand Seiko. Časovoj dzen. Časť pervaja: 72 časa

[4] MoiČasy, 2011, č. 11 - Grand Seiko. Časovoj dzen. Časť vtoraja: Na predel'noj skorosti

[5] Seiko.de - Grand Luxe, Grand Chic, Grand Seiko

[6] Seiko.at - specifikace kalibrů v sekcích Grand Seiko / Automatik, Automatik GMT, Automatik Schnellschwinger

[7] WatchTime 04/2012 - Seiko's Grand Seiko

[8] webChronos, 2010, č. 28 - 8. část článku k 50 letému výročí Grand Seiko

[9] Watchuseek, vlákno "What makes a Grand Seiko 9S movement so much better than other Seiko mechanical movements?" - citace Johna Davise z jeho příspěvku v někdejším fóru ThePurists.com

[10] C. H. Kelly: A Practical Course in Horology. The Manual Arts Press, Peoria, Illinois, 1944.

Link to comment
Share on other sites

zaujimave je ze tu lossierovu krivku pouzili u 8L, zjavne spolu so zvacsenim nepokoja (8L je vlastne 9S s modifikovanym nepokojom + bez regulacie). Prdpokladam ze to je kvoli tome ze sa da rozumne predpokladat vyssia uroven otrasov u serie marinemaster nez GS.

 

inac klobuk dole, prvy prispevok mi uplne postacil :)

Link to comment
Share on other sites

Díky všem za pochvalná slova. Kvůli jazykové bariéře a určité informační uzavřenosti má Grand Seiko stále nádech orientálního tajemna. Na druhou stranu to těm hodinkám vůbec neubírá na přitažlivosti a pracně vydolovaných informací si člověk aspoň víc váží :-)

 

zaujimave je ze tu lossierovu krivku pouzili u 8L, zjavne spolu so zvacsenim nepokoja (8L je vlastne 9S s modifikovanym nepokojom + bez regulacie). Prdpokladam ze to je kvoli tome ze sa da rozumne predpokladat vyssia uroven otrasov u serie marinemaster nez GS.

 

To je velmi zajímavá informace, díky za ni.

 

Jinak co se týče Pateku a Spiromaxu nebo  EPS? , tam je to dotažené fakt k dokonalosti. Použité technologie a odklon od klasických materiálů umožňují u Pátků vyrábět ještě přesněji ba co víc, vlásek a jeho uchycení na vnitřním i vnějším konci je z jednoho kusu.

 

Naprosto souhlasím. Je to úžasná ukázka toho, že se vývoj klasické hodinařiny nezastavil.

 

Link to comment
Share on other sites

Sorbus: ja som zase nevedel ze GS NEpouziva magic lever :). tu je detail systemu magic lever v 8L35 a potom este nepokoj. Niekde som cital ze tam je pouzity overcoil ale ziadny obrazok kde by to bolo uplne exaktne vidiet som zatial nenasiel. na tomto obrazku sa zda ze ten koniec je vyneseny do priestoru, no ale nie je to 100%. SNad to niekedy rozluskneme

 

ZDROJ

post-4112-0-65823100-1365263157_thumb.jpg

post-4112-0-17477300-1365263164_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Sorbus: ja som zase nevedel ze GS NEpouziva magic lever :). tu je detail systemu magic lever v 8L35 a potom este nepokoj. Niekde som cital ze tam je pouzity overcoil ale ziadny obrazok kde by to bolo uplne exaktne vidiet som zatial nenasiel. na tomto obrazku sa zda ze ten koniec je vyneseny do priestoru, no ale nie je to 100%. SNad to niekedy rozluskneme

 

ZDROJ

já mohu svůj další příspěvek do tohoto Sorbusem založeného překrásného vlákna shrnout pouze na: díky moc, perfektní, znal jsem pouze názvy kalibrů a tak cca 5% info k nim a více nemám, co bych uvedl... :clap:

Link to comment
Share on other sites

tu je detail systemu magic lever v 8L35 a potom este nepokoj. Niekde som cital ze tam je pouzity overcoil ale ziadny obrazok kde by to bolo uplne exaktne vidiet som zatial nenasiel. na tomto obrazku sa zda ze ten koniec je vyneseny do priestoru, no ale nie je to 100%. SNad to niekedy rozluskneme

 

Podle fotografie to je plochý vlásek. Propátral jsem znovu internet a potvrdil si, že texty Johna Davise zmíněného v mém prvním příspěvku (psal pod nickem "ei8htohms") jsou jediným zdrojem všech informací o Lossierově křivce u moderních Seiko a Grand Seiko kalibrů. O jejím pravděpodobném užití u kalibru 8L35, který je verzí Grand Seiko kalibru 9S55, se pozitivně vyjadřuje zde: link. Prozatím tedy musíme brát užívání vnitřní Lossierovy křivky s rezervou. Dotázal jsem se přímo u Grand Seiko, ale na jejich vyjádření ještě čekám.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Doplňující informace k vlásku setrvačky


Má korespondence se Seiko přinesla následující poznatky o vlásku v kalibrech Grand Seiko:

 • Grand Seiko mechanické strojky mají plochý vlásek bez překroucení.
 • Termín "Lossierova křivka" hodináři Grand Seiko nepoužívají.
 • Každý vlásek určený do hodinek Grand Seiko je dvakrát velmi pečlivě ručně upravovaný. Poprvé po jeho vyrobení a podruhé po jeho montáži do strojku s přihlédnutím k jeho chování. Přesnosti Grand Seiko hodinek se dosahuje právě těmito úpravami vlásku.
 • Detailní popis způsobu úpravy vlásku Seiko nesděluje.

GS má tedy pro tvarování vlásku své vlastní know-how. Zda má vnitřní závit vlásku tvar Lossierovy křivky či jiný speciální tvar, anebo se úpravy týkají jiných částí vlásku, zůstává tajemstvím. Skutečností však je, že každý jeden vlásek ladí lidské ruce.

 

Mimochodem, k plochému vlásku se v loňském interview pro PuristSPro stručně vyjadřuje pan Akira Ohira, který po hodinářské stránce zajišťoval znovuobnovení výroby mechanických GS hodinek (link). V tomto rozhovoru kromě dalších zajímavých věcí zmiňuje, že používání plochého vlásku místo Breguetova vlásku (tj. vlásku s překroucením) je založeno na skutečných srovnávacích datech: "GS does not use Breguet spring, but flat spring - this is based on the actual comparison data, believe or not".

 

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Seiko představilo na veletrhu BaselWorld 2014 nový kalibr 9S86, který je dosavadním vrcholem v mechanické řadě Grand Seiko. Vkládám proto update seznamu v současnosti používaných GS kalibrů a jejich parametrů.

 

9S64
Rok uvedení: 2011
Nátah: manuální
Komplikace: -
Frekvence: 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)
Počet kamenů: 24
Rezerva chodu: 72 hodin
Průměr a výška: 28.4 / 4.9 mm

 

9S65
Rok uvedení: 2010
Nátah: automatický (obousměrný, možnost manuálního nátahu)
Komplikace: datum
Frekvence: 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)
Počet kamenů: 35
Rezerva chodu: 72 hodin
Průměr a výška: 28.4 / 6.0 mm

 

9S66
Rok uvedení: 2010
Nátah: automatický (obousměrný, možnost manuálního nátahu)
Komplikace: datum, GMT (hodinová ručka nastavitelná nezávisle na běhu ostatních ruček)
Frekvence: 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz)
Počet kamenů: 35
Rezerva chodu: 72 hodin
Průměr a výška: 28.4 / 6.6 mm

 

9S85 (hi-beat)
Rok uvedení: 2009
Nátah: automatický (obousměrný, možnost manuálního nátahu)
Komplikace: datum
Frekvence: 36000 půlkmitů za hodinu (5 Hz)
Počet kamenů: 37
Rezerva chodu: 55 hodin
Průměr a výška: 28.4 / 6.0 mm

 

9S86 (hi-beat)
Rok uvedení: 2014
Nátah: automatický (obousměrný, možnost manuálního nátahu)
Komplikace: datum, GMT (hodinová ručka nastavitelná nezávisle na běhu ostatních ruček)
Frekvence: 36000 půlkmitů za hodinu (5 Hz)
Počet kamenů: 37
Rezerva chodu: 55 hodin
Průměr a výška: 28.4 / 6.6 mm

 

Za zmínku stojí také speciální rotor, který GS používá u některých limitovaných modelů. V novém kalibru 9S86 byl použit pro model SBGJ005, který je omezen na 600 kusů, viz obr. 1. Už dříve jsme se přitom s tímto zvláštním typem rotoru setkali v limitovaném modelu SBGM031 osazeném GMT kalibrem 9S66, viz obr. 2. Jeho tělo je z titanu, závaží na okraji z wolframu. Titan je použit kvůli své elasticitě a schopnosti absorbovat vibrace, což snižuje deformace rotoru a namáhání ložisek. Zbarvení se dosahuje speciálním elektrolytickým procesem, který na povrchu titanu vytváří oxidační film požadované barvy.

 

U standardních modelů a rovněž u většiny limitovaných modelů včetně modelů z drahých kovů se však používá rotor klasického tvaru dekorovaný stejně jako můstky strojku. Na obr. 3 je nový kalibr 9S86 v limitovaném modelu SBGJ010 z růžového zlata. Lepší snímky kalibru 9S86 zatím nejsou k dispozici, nicméně vzhledově by se tento kalibr neměl lišit od kalibru 9S85.

 

 

Obr. 1. Titanový rotor použitý pro kalibr 9S86 v modelu SBGJ005.

post-11943-0-47626600-1396171306_thumb.jpg

 

 

Obr. 2. Kalibr 9S66 s titanovým rotorem v limitovaném modelu SBGM031 (modrá barva rotoru byla zvolena kvůli modrému číselníku tohoto modelu).

post-11943-0-68698500-1396171312_thumb.jpg

 

 

Obr. 3. Kalibr 9S86 v modelu SBGJ010 s rotorem zdobeným zlatým medailonem s obrazem lva, tradičním symbolem značky Grand Seiko.

post-11943-0-98512200-1396171319_thumb.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Na stránkách Seiko vyšel zajímavý článek The Artisan of Time (Řemeslník času), který obsahuje některé obecné informace o výrobě mechanických strojků Grand Seiko a rozhovor s mistrem hodinářem Tsutomu Ito, link.

 

Pan Ito nastoupil k Seiko roku 1991. Nejprve pracoval ve výrobě quartzových hodinek, ale posledních 14 let působí v Grand Seiko. Z počátku zde měl na starosti olejování součástek strojků, ale postupně se vypracoval na nejvyšší kvalifikační úroveň a dnes je zapojen do všech částí výroby mechanických GS strojků včetně ladění vlásku setrvačky a úprav strojků nesplňujících GS kritéria, viz níže. V roce 2013 získal po čtyřleté přípravě titul Mistr mechanických hodinek prefektury Iwate (v této prefektuře leží hodinářské studio Shizuku-ishi, v kterém hodinky GS vznikají). O náročnosti získání tohoto titulu svědčí mimo jiné to, že ho v letech 2006-2013 získali pouze dva lidé.

 

Z článku a z interview vybírám některé informace dokreslující obrázek o GS kalibrech:

 

 • Produkce hodinek splňujících přísné standardy Grand Seiko není možná bez lidské práce mistrů hodinářů, jejichž ruce překonávají vyspělou techniku.
 • Výroba součástek, montáž, seřízení i balení mechanických hodinek Grand Seiko probíhají všechny na jediném místě - v hodinářském studiu Shizuku-ishi, které je součástí Morioka Seiko Instruments v prefektuře Iwate. Jedná se o skutečné hodinářské studio pokrývající celý proces vzniku hodinek a zasluhující označení "manufacture d'horlogerie" v jeho pravém smyslu. Výhodou je bezprostřední komunikace hodinářů s výrobními útvary a z toho plynoucí rychlé řešení případných problémů.
 • Vlastní montáž a seřizování strojků probíhá ve zvláštní místnosti studia. Každý hodinář zde má svůj pracovní stůl, nastavitelné křeslo značky Aeron a své vlastní pracovní nástroje rozmístěné tak, jak mu to individuálně vyhovuje.
 • Výrobní tolerance součástek je 0.001 mm. Přesto se občas může stát, že strojek nesplňuje standardy přesnosti, i když jednotlivé součástky vyhovují předepsaným kritériím. Nepatrné výrobní odchylky dvou součástek, které jsou samy o sobě v požadované toleranci, totiž někdy mohou ve vzájemné kombinaci způsobit například rychlejší chod strojku. V takovém případě jsou součástky ručně dolaďovány, aby se dosáhlo předepsaného standardu chování strojku. Tato činnost je částí práce mistra Ito.
 • Při seřizování strojku se věnuje největší pozornost setrvačce, kotvě a krokovému kolu včetně jejich vibrační stability. Schopnost provádět ladění vlásku setrvačky má v celém Grand Seiko jen pár lidí, jedním z nich je mistr Ito. Po montáži se strojek pozoruje pod mikroskopem, aby se odhalila mimostřednost vlásku a mohlo se provést jeho vyladění. Viz také můj příspěvek z 5.6.2013.
 • Za klíčové schopnosti pro práci s přesnými GS strojky pan Ito považuje zručnost, dobrý zrak, kinetickou představivost nutnou pro rychlou a účinnou identifikaci potřebného zásahu pro vyladění přesnosti, kreativitu a touhu produkovat nejvyšší kvalitu.

 

 

Všechny obrázky jsou převzaté z citovaného článku, pokud není uvedeno jinak.

 

 

Obr. 1 - 2. Mistr hodinář Tsutomu Ito

post-11943-0-42197900-1396793124.jpg

post-11943-0-77345000-1396792722_thumb.jpg

 

 

Obr. 3 - 5. Hodinářské studio Shizuku-ishi (celkový pohled na místnost hodinářů převzat ze stránek Morioka Seiko Instruments Inc.)

post-11943-0-34525500-1396792728_thumb.jpg

post-11943-0-23009400-1396792734_thumb.jpg

post-11943-0-06393800-1396792740_thumb.jpg

 

 

Obr. 6. Montáž kalibru 9S85

post-11943-0-41610800-1396792747_thumb.jpg

Edited by Sorbus
Link to comment
Share on other sites

Takove cteni me bavi. :)

Jinak neni to sice o kalibru z GS a snad se Sorbus nebude zlobit, kdyz to sem placnu. Uz jsem tenhle odkaz myslim i nekde daval. Rozborka cal. 8L35 po cca 8 letech provozu. Radost nosit tento stroj. Po tech letech narozdil od ETA kalibru zadne opotrebeni. Za zminku stoji udajne lepsi kvalita u materialu (mosaz, ocel), nez u konkurencnich ETA, pokud jsem to z clanku dobre pochopil. Staci vycisti, namazat a snad krome tesneni nic nemenit. Takhle nejak si predstavuji kvalitni mechanicky kalibr.

http://www.urforum.dk/forum/viewtopic.php?f=9&t=13705

 

Sorbusi, diky za kvalitni vlakno. Kez by bylo takovych vic.

Edited by Alda
Link to comment
Share on other sites

ta fotka s hodinarom a vonku snezi...

 

to su proste Japonci.. "zacal som ako olejovac suciastok." :)

 

k tej integracii - Seiko je pravdepodobne spolu s Rolex /mozno o trochu viac ako Rolex/ najviac integrovana firma v hodinarskej branzi. Hodinky su kompletne vyrobene doma, vratane olejov, sklicok, tesneni atd. V pripade Shizuku Ishi studia je pojem "in-house kaliber" pojaty pekne od podlahy..

 

A ked uz sme pri podlahe, cele studio ma specialne /edit: dvojite/ podlahy a stropy, so specialnym systemom cirkulacie a filtracie vzduchu aby zabranili pohybu a usadzovaniu castic prachu. Filtruju aj najjemnejsi pel, kedze fabrika je v podstate na kraji borovicoveho lesa.  

Edited by instant
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...